Hodnosti


Pěchota
Polní myslivci
Dělostřelci


Pěchota

Hodnost Hodnostní označení Čáko Výzbroj Popys funkce

Vyšší důstojníci

Společným znakem vyšších důstojníků byla zlacená dracounová porta , lemující límec a rukávové manžety zbrojního kabátu . Barva porty shodná s barvou knoflíků. Na límci zbrojního kabátu šesticípé dracounové zlaté či stříbrné hvězdy , barvou opačné k barvě porty . Kolem horního okraje čáka široká zlacená dracounová porta, dělené po délce na tři díly dvěma úzkými černými proužky.

Oberst
Plukovník


Egalisace


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

Plukovník ( Oberst ) – 3 hvězdy. Velitel pluku. Při formování armádních sborů r. 1866 je známo několik případů, že po dobu války převzal velení brigády ( v níž jeho pluk ani nebyl ) a po válce se vrátil zpět ke svému pluku. Za války též přebíral velení brigády , když její velitel padl nebo byl raněn . Tak kupř. velitel 15. pěšího pluku plukovník von Roth převzal po bitvě u České Skalice 28.6.1866 velení brigády po GM von Kreyssenovi, který v bitvě padl.

Oberstlieutenant
Podplukovník


Egalisace


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

Podplukovník ( Oberstlieutenant ) – 2 hvězdy. Zástupce plukovníka. Obvykle velel samostatnému nebo detašovanému praporu. V nezbytných případech přejímal velení nad celým plukem.

Major
Major


Egalisace


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

Major ( Major ) – 1 hvězda. Velitel praporu

Nižší důstojníci

Společným znakem nižších důstojníků byly zlaté či stříbrné dracounové šesticípé distinkční hvězdy na límci zbrojního kabátu – barva hvězd shodná s barvou knoflíků. Kolem horního okraje čáka zlacená dracounová porta , u hodnosti setníka ji po délce na polovinu dělil úzký černý proužek.

Hauptmann
Setník


Egalisace


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

Setník I. třídy , setník II. třídy ( Hauptmann I. Classe , Hauptmann I. Classe ) – 3 hvězdy. Velitel setniny.

Oberlieutenant
Nadporučík


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

Nadporučík ( Oberlieutenant ) – 2 hvězdy. Zástupce velitele setniny , důstojník v této hodnosti obvykle zastával funkci plukovního adjutanta

Unterlieutenant
Podporučík


Egalisace


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

Podporučík I. třídy , podporučík II. třídy ( Unterlieutenant I. Classe , Unterlieutenant II. Classe ) – 1 hvězda . Velitel čety, důstojníci této hodnosti většinou též ve funkci praporních adjutantů.

Poddůstojníci

Společným znakem poddůstojníků byla žlutá bavlněná porta kolem horního okraje čáka. U hodnosti četaře a šikovatele ji po délce na dvě poloviny dělil úzký černý proužek. Na límci zbrojního kabátu bílé nitěné šesticípé hvězdy.

Feldwebel
Šikovatel


Egalisace


Čáko vz. 1862


Puška pro pěchotu ( Infanteriegewehr ) vz. 1854/I

Šavle vz. 1862

Desátník ( Corporal ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy, navíc kolem límce zbrojního kabátu úzká žlutá bavlněná porta. Dohlížel na chod celé setniny.

Zugsführer
Četař


Egalisace


Čáko vz. 1862


Puška pro pěchotu ( Infanteriegewehr ) vz. 1854/I

Šavle vz. 1862

Četař ( Zugsführer ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy.

Corporal
Desátník


Egalisace


Čáko vz. 1862


Puška pro pěchotu ( Infanteriegewehr ) vz. 1854/I

Šavle vz. 1862

Desátník ( Corporal ). Na límci zbrojního kabátu nosil 2 hvězdy. Byl velitelem družstva, dohlížel na pořádek, byl pověřen základním výcvikem.

Mužstvo

Gefreiter
Svobodník


Egalisace


Čáko vz. 1862


Puška pro pěchotu ( Infanteriegewehr ) vz. 1854/I

Svobodník ( Gefreiter ). Na límci zbrojního kabátu nosil 1 bílou nitěná šesticípá hvězda, okolo horního okraje čáka černožlutá šňůra. Zaváděl služby a hlídky , někdy vykonával i poddůstojnickou službu. Byl zbaven povinnosti vykonávat úklidové práce.

Gemeiner
Prostý


Egalisace


Čáko vz. 1862


Puška pro pěchotu ( Infanteriegewehr ) vz. 1854/I

Prostý ( Gemeiner ). Bez distinkcí. 

Polní myslivci

Hodnost Hodnostní označení Čáko Výzbroj Popys funkce

Vyšší důstojníci

Společným znakem vyšších důstojníků byla zlacená dracounová porta , lemující límec a rukávové manžety zbrojního kabátu . Barva porty shodná s barvou knoflíků. Na límci zbrojního kabátu šesticípé dracounové zlaté či stříbrné hvězdy , barvou opačné k barvě porty . Trubka na klobouku byla zlacená a měli na klobouku černozlatou dracounovou šňůru, zakončenou vzadu dvěma žaludy.

Oberst
Plukovník


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Oberstleutnant
Podplukovník


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Major
Major


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Nižší důstojníci

Společným znakem nižších důstojníků byly zlaté či stříbrné dracounové šesticípé distinkční hvězdy na límci zbrojního kabátu – barva hvězd shodná s barvou knoflíků. Kolem horního okraje čáka zlacená dracounová porta , u hodnosti setníka ji po délce na polovinu dělil úzký černý proužek.

Hauptmann
Setník


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Oberlieutenant
Nadporučík


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Unterlieutenant
Podporučík


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Poddůstojníci

Společným znakem poddůstojníků byla žlutá bavlněná porta kolem horního okraje čáka. U hodnosti četaře a šikovatele ji po délce na dvě poloviny dělil úzký černý proužek. Na límci zbrojního kabátu bílé nitěné šesticípé hvězdy.

Oberjäger
Nadmyslivec

-

Zugsführer
Četař

-

Unterjäger
Podmyslivec

-

Mužstvo

Patrouilleführer
Závodčí

-

Jäger
Myslivec

-


 

Polní myslivci

Hodnost Hodnostní označení Čáko Výzbroj Popys funkce

Vyšší důstojníci

Společným znakem vyšších důstojníků byla zlacená dracounová porta , lemující límec a rukávové manžety zbrojního kabátu . Barva porty shodná s barvou knoflíků. Na límci zbrojního kabátu šesticípé dracounové zlaté či stříbrné hvězdy , barvou opačné k barvě porty . Kolem horního okraje čáka široká zlacená dracounová porta, dělené po délce na tři díly dvěma úzkými černými proužky.

Oberst
Plukovník


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Oberstleutnant
Podplukovník


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Major
Major


Čáko vz. 1862


Důstojnická pěchotní šavle vz. 1861

-

Nižší důstojníci

Společným znakem nižších důstojníků byly zlaté či stříbrné dracounové šesticípé distinkční hvězdy na límci zbrojního kabátu – barva hvězd shodná s barvou knoflíků. Kolem horního okraje čáka zlacená dracounová porta , u hodnosti setníka ji po délce na polovinu dělil úzký černý proužek.

Poddůstojníci

Společným znakem poddůstojníků byla žlutá bavlněná porta kolem horního okraje čáka. U hodnosti četaře a šikovatele ji po délce na dvě poloviny dělil úzký černý proužek. Na límci zbrojního kabátu bílé nitěné šesticípé hvězdy.

Feuerwerker
Ohněstrůjce


Egalisace


Čáko vz. 1862

Desátník ( Corporal ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy, navíc kolem límce zbrojního kabátu úzká žlutá bavlněná porta. Dohlížel na chod celé setniny.

Zugsführer
Četař


Egalisace


Čáko vz. 1862

Četař ( Zugsführer ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy.

Corporal
Desátník

-

Mužstvo

Vormeister
Nápředník

-

Ober - Kanonier
Naddělostřelec

-

Unter-Kanonier
Poddělostřelec

-


Autor textu Oldřich Krsek