Lícová strana Rubová strana

Název: Pamětní medaile ke 140. výročí prusko-rakouské války

Evidenční číslo: EKOM0063
Dekorace vydaná ku příležitosti vzpomínkových slavností ke 140. výročí prusko-rakouské války 1866.
Rok vydání: 2006
Země vydání: ČR
Vydavatel:firma Santon Tvarožná
Počty ks - vydáno / uděleno : 200 / 200
Materiál: bronz
Popis metálu:
Líc: Potréty proti sobě hledícdcích panovníků Františka Josefa I. a Wilhelma. V horní části dekorace je nápis Wilhelm a zrdcadlově k němu je v dolní části dekorace nápis Franz Josef I.
Rub: Ve středu dekorace se nachází pomník s textem 140 let a opisem 1866 / Hradec Králové / 2006
Rozměr:
Stuha: průvlečná s vyšitými letopočtem 1866
Dekret - ne
Číslováno - ne
Uděleno pro období:
Vyznamenání obdrželi:

Abecední seznam dekorací
Přírůstkový seznam dekorací