Lícová strana Rubová strana

Název: Pamětní medaile na 110. výročí zřízení Spolku pro udržování pomníků z roku 1866 na bojišti královédvorském v r. 2002

Evidenční číslo: EKOM0011
Dekorace vydaná ku příležitosti 110. výročí založení Spolku
Rok vydání: 2002
Země vydání: ČR
Vydavatel: Komitét pro udržování památek z války roku 1866 Hradec Králové.
Počty ks – vydáno / uděleno: a) ?/? , b) 130 / ?
Materiál: a) cín, b) aluminium
Líc: uprostřed pomník a okolo dvojité opisy: Komitét pro udržování památek z války roku 1866 / Königinhof Dvůr Králové, dole letopočet 1866.
Rub: při obvodu věnec z dubové a vavřínové ratolesti, uprostřed ve dvou řádcích letopočty 1892 / 2002.
Průměr: 30,2 mm
Stuha pro a): průvlečná, 36 mm široká, tmavě zelená Stuha pro b): průvlečná, hedvábná, světle zelená
Dekret - ne
Číslováno - ne
Uděleno pro období: 1866
Vyznamenání obdrželi:
Oldřich Krsek, Miloslav Kozák, Aleš Chvojka

Abecední seznam dekorací
Přírůstkový seznam dekorací