Lícová strana Rubová strana

Název: Stříbrná pamětní medaile k 225. výročí založení pevnosti Josefov

Evidenční číslo: EKOM0002
Dekorace vydaná ku příležitosti 225 let pevnosti Josefov.
Rok vydání: 2005
Země vydání: ČR
Vydavatel: KVH Josefov „Pevnostní dělostřelecká rota“
Počty ks – vydáno / uděleno: ? / ?
Materiál: obecný kov s patinou „staré stříbro“
Líc: uprostřed erb pevnosti Josefova, nad ním opis PEVNOST JOSEFOV, dole v opisu letopočty 1780 - 2005
Rub: portrét císaře zprava, nad ním opis CÍSAŘ JOSEF II
Průměr: 37,8 mm
Stuha: průvlečná, 38 mm široká, červeno-bíle šrafovaná (shodná s válečnou stuhou r – u dekorací)
Dekret - ne
Číslováno - ne
Uděleno pro období: 1866
Vyznamenání obdrželi:
Oldřich Krsek, Miloslav Kozák, Aleš Chvojka

Abecední seznam dekorací
Přírůstkový seznam dekorací